MUDr. Tomáš Jiran

Jsem praktický lékař a psychoterapeut ve výcviku s atestací v oboru všeobecného praktického lékařství z roku 2022. Absolvoval jsem komplexní vzdělávací program v psychoterapii s důrazem na celostní – psychosomatický přístup a jsem členem různých lékařských asociací v České republice.

Vzdělání a praxe

 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (2016)
 • Atestace v oboru všeobecné praktické lékařství (2022)
 • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na
 • celostní – psychosomatický přístup (2018-2023). Nyní pokračuji v supervizní části
 • tohoto výcviku.
 • Zařazení do lékařského nástavbového atestačního oboru psychosomatika (1/2023)

Členství

 • Česká lékařská komora
 • Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Sdružení praktických lékařů
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
 • Česká asociace pro psychoterapii – kandidátní člen