MUDr. Renáta Dohnalová

Ke všeobecnému praktickému lékařství mě přivedlo mnoho náhod. Především jsem hledala obor, kde budu moci využít své dosavadní znalosti a zkušenosti a sladit je s péčí o rodinu. Rozhodující pak bylo setkání s panem doktorem Vítem Vokrouhlíkem! 

Vzdělání a praxe

Studium všeobecného lékařství na LF UK v Plzni jsem ukončila v roce 2005 a dále jsem se věnovala specializaci v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína po vzoru tatínka. Následně jsem nastoupila na ARO Fakultní nemocnice Bulovka, kde jsem strávila úžasných 18 let. Věnovala jsem se anestezii napříč širokým spektrem chirurgických oborů (mojí srdcovou záležitostí bylo působení na porodnici). Další významnou zkušeností byla práce na lůžkovém oddělení ARO v době pandemie Covid-19, kde jsem se starala o kriticky nemocné pacienty, snažila se jim vytvořit podpůrné a vlídné prostředí a komunikovala jsem s rodinami nemocných.  

Praktické lékařství je pro mě atraktivní svým širokým záběrem! Vidím v něm velký smysl, jelikož jsme prvním článkem našeho zdravotního systému, tudíž nejblíže našim pacientům. Můžeme se podílet na prevenci nemocí a ovlivnit tak délku života našich pacientů ve zdraví. Staráme se o akutní pacienty a můžeme využívat mnohé diagnostické metody přímo v ordinaci. Dlouhodobou péčí o chronicky nemocné můžeme přispět k jejich dobré kvalitě života. 

Mám ráda lidi, zvířata, přírodu, původní českou krajinu a naši zahradu. Doma mám podporujícího manžela, dva zapálené říčanské ragbisty a dvě kočky. Mluvím anglicky a francouzsky.